Vaccinationer, attester, priser m.m

Influenza og Covid-vaccination hos Lægerne i Vildbjerg

Fra og med d. 3. oktober 2022 er det muligt at få influenza vaccination og/eller covid vaccination i lægehuset.

Du skal være i målgruppen for at blive vaccineret. Der tilbydes ikke vaccination som selvbetaler.

Du kan se mere om målgrupper her: 

sundhedstyrelsen omkring målgrupper

Vi opfordrer til at bestille tid online via Aftalebogen, under vaccination.

Hvis du ikke kan bestille tid online, er der mulighed for at møde op til vaccination på hverdage i tidsrummet kl. 10-12 og 13-15.

 

Pneumokok vaccination

Personer i særlig risiko, herunder personer over 65 år kan blive vaccineret gratis mod pneumokokker. Tilbuddet er til dem der ikke nåede at få en gratis vaccination mod pneumocokker sidste år, eller dem der er blevet 65 år

 

Kighoste vaccination

På grund af kighoste epidemi tilbydes gravide i 3. trimester (fra uge 32) vaccinen mod kighoste. Denne beskytter det lille barn mod at få kighoste da der overføres antistoffer fra mor til barn når vaccinen gives på dette tidspunkt.

REJSER

Skal du ud at rejse, har du mulighed for at rådføre dig med en af vore vaccinations sygeplejersker– bl.a. om hvilke vacciner, du bør have. Prisen på en rejsekonsultation afhænger af tidsforbruget. 

For at få vaccinationsrådgivning hos os skal du printe Vaccinations-oplysninger- og aflevere det i huset mhp. planlæggelse af vaccinationsforløbet. Når skemaet er udfyldt og afleveret vil du blive ringet op af en af vore vaccinations sygeplejersker, Margit Jensen eller Hanne Lykkegaard Andersen. De vil informere dig om prisen for rejsekonsultation og vacciner.

I visse tilfælde kan vi henvise til vaccinationscentrene pga tidsnød.

Vi vaccinerer ikke uden rådgivning, idet vi ikke ønsker at tage ansvar for de givne vacciner når vi ikke selv har ordineret dem.

HUSK AT VACCINATION SKAL PLANLÆGGES I GOD TID, SÅ FORLØBET PASSER TIL AFREJSE!

Generelle rejseråd: http://www.ssi.dk/Vaccination/Vaccination%20af%20rejsende/Generelle%20rejserad.aspx

 

GOD REJSE OG PAS GODT PÅ DIG SELV

Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen. Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester , rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Alle priser er uden moms som bliver tillagt alle frihåndsattester. Kørekortsattest bliver ikke tillagt moms.

 

Kørekortsattest: 450kr.

Frihåndsattest med kort tekst på dansk 350 kr. (f.eks sygemelding til skole/eksamen/retssager/legatansøgninger)

Frihåndsattest med længere tekst på dansk 500 kr.

Attest med tekst på engelsk 500 kr.

Ved ansøgning om medicintilskud opkræves patienten 250 kr.