Vaccinationer, attester, priser m.m

OBS - OBS - OBS

Influenza vaccination

Regionen har i år valgt selv at stå for influenza vaccination. Vi kan desværre ikke tilbyde vaccination mod influenza i klinikken.

Kighoste vaccination

På grund af kighoste epidemi tilbydes gravide i 3. trimester (fra uge 32) vaccinen mod kighoste. Denne beskytter det lille barn mod at få kighoste da der overføres antistoffer fra mor til barn når vaccinen gives på dette tidspunkt.

REJSER

Skal du ud at rejse, har du mulighed for at rådføre dig med en af vore vaccinations sygeplejersker– bl.a. om hvilke vacciner, du bør have. Prisen på en rejsekonsultation afhænger af tidsforbruget. 

For at få vaccinationsrådgivning hos os skal du printe Vaccinations-oplysninger- og aflevere det i huset mhp. planlæggelse af vaccinationsforløbet. Når skemaet er udfyldt og afleveret vil du blive ringet op af en af vore vaccinations sygeplejersker, Margit Jensen eller Hanne Lykkegaard Andersen. De vil informere dig om prisen for rejsekonsultation og vacciner.

I visse tilfælde kan vi henvise til vaccinationscentrene pga tidsnød.

Vi vaccinerer ikke uden rådgivning, idet vi ikke ønsker at tage ansvar for de givne vacciner når vi ikke selv har ordineret dem.

HUSK AT VACCINATION SKAL PLANLÆGGES I GOD TID, SÅ FORLØBET PASSER TIL AFREJSE!

Generelle rejseråd: http://www.ssi.dk/Vaccination/Vaccination%20af%20rejsende/Generelle%20rejserad.aspx

 

GOD REJSE OG PAS GODT PÅ DIG SELV

Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen. Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester , rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

 

Kørekortsattest: 400 kr. + moms

Frihåndsattest med kort tekst på dansk 400 kr. + moms (f.eks sygemelding til skole/eksamen/retssager/legatansøgninger)

Frihåndsattest med længere tekst på dansk 560 kr. + moms

Attest med tekst på engelsk 560 kr. + moms

Ved ansøgning om medicintilskud opkræves patienten 300 kr.

Lægerklæringer, attest arbejde uden aftalt pris eller andet administrativt arbejde afregnes efter tidsforbrug efter 2000 kr pr time + moms.

Forsikringsattester efter regning, kontakt lægehuset for pris