Priser, vaccinationer m.m

Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen. Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester , rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber. Information om priser kan udleveres via lægesekretærer.

Alle priser er inkl. moms.

Influenza vaccination

Tilbydes gratis til alle over 65 og visse kronisk syge personer. Personer med svært nedsat immunforsvar og deres husstandskontakter kan ligeledes få vaccinen gratis.

Også gravide i 2. og 3. trimester anbefales vaccinen og vaccineres gratis.

Personer som ønsker vaccinen men som ikke kan tilbydes gratis vaccination kan komme frit og få vaccinen for 250 kr

Vi vaccinerer fra 1. oktober til 31 december. Der vaccineres uden tidsbestilling fra kl. 10-12 og fra kl. 13-15 hver dag, eller efter aftale. Vaccinen gives oftest af en sygeplejerske.

Personer, der ikke er i stand til at møde op i klinikken, kan vaccineres i eget hjem efter forudgående aftale

Gravide kan få vaccinen helt frem til 28. februar.

REJSER

Skal du ud at rejse i Asien, Afrika eller Syd- og mellemamerika, er det altid en god ide at rådføre dig med en af vore vaccinations sygeplejersker– bl.a. hvilke vacciner, du bør have. Man bør som minimum vaccineres 2 gange mod leverbetændelse (Havrix) eller 3 gange (Både Hepatitis A og B), samt difteri/stivkrampe. De øvrige vacciner efter anbefaling.

For at få vaccinationsrådgivning skal du printe Vaccinations-oplysninger- og aflevere det i huset mhp. planlæggelse af vaccinationsforløbet. Herefter bestilles tid til en rejsekonsultation/rejsevejledning. Denne konsultation/vejledning koster 500 kr. + vaccinernes pris.

Man kan kun en kort tid endnu købe vaccinerne i lægehuset. Derefter vil der blive udskrevet recept på vacciner, enten i forbindelse med at man får rejse konsultation, eller ved at man ringer til sekretærer og informerer om hvad man ønsker. Der vil så blive lagt recept til apoteket hvor man køber vaccinen.

HUSK AT SKEMAET SKAL AFLEVERES I GOD TID, SÅ FORLØBET PASSER TIL AFREJSE!

Generelle rejseråd: http://www.ssi.dk/Vaccination/Vaccination%20af%20rejsende/Generelle%20rejserad.aspx

Prisen på vacciner er oplyst nedenfor. Hvis man ikke skal have rejsevejledning men selv har søgt information og blot kommer for at få vacciner tillægges et konsultationshonorar på 200,00 kr.

(Hvis en hel familie kommer samtidig til vaccination koster 1. person de 200 kr. i konsultationshonorar. De øvrige koster 100 kr.)

GOD REJSE OG PAS GODT PÅ DIG SELV

Vacciner og priser 
Hepatitis A (børn)kr. 250,-
Hepatitis A (voksen)kr. 310,-
Hepatitis B (børn)kr. 220,-
Hepatitis B (voksen)kr. 260,-
Hepatitis A+B (børn)kr. 340,-
Hepatitis A+B (voksen)kr. 490,-
Pneumokokkr. 410,-
Gul Feberkr. 260,-
Japansk Encephalitkr. 890,-

Ring eller skriv hvis du ønsker oplysning om priser på andre vaccinationer eller ydelser.

Kørekortsattest: 450kr.

Frihåndsattest med kort tekst på dansk 250 kr. (f.eks sygemelding til skole/eksamen/retssager/legatansøgninger)

Frihåndsattest med længere tekst, eller tekst på engelsk 350 kr.

Ved ansøgning om medicintilskud opkræves patienten 250 kr.