Priser, vaccinationer m.m

Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen. Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester , rejsevaccinationer og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Alle priser er inkl. moms.

Influenza vaccination

Tilbydes gratis til alle over 65 og visse kronisk syge personer. Personer med svært nedsat immunforsvar og deres husstandskontakter kan ligeledes få vaccinen gratis.

Også gravide i 2. og 3. trimester anbefales vaccinen og vaccineres gratis.

Personer som ønsker vaccinen men som ikke kan tilbydes gratis vaccination kan komme frit og få vaccinen for 250 kr

Vi vaccinerer fra 1. oktober til 31 december. Der vaccineres uden tidsbestilling fra kl. 10-12 og fra kl. 13-15 hver dag, eller efter aftale. Vaccinen gives oftest af en sygeplejerske.

Personer, der ikke er i stand til at møde op i klinikken, kan vaccineres i eget hjem efter forudgående aftale

Gravide kan få vaccinen helt frem til 28. februar.

REJSER

Skal du ud at rejse, har du mulighed for at rådføre dig med en af vore vaccinations sygeplejersker– bl.a. om hvilke vacciner, du bør have.

For at få vaccinationsrådgivning skal du printe Vaccinations-oplysninger- og aflevere det i huset mhp. planlæggelse af vaccinationsforløbet. Når skemaet er udfyldt kontakter du en af vore vaccinations sygeplejersker, Margit Jensen eller Hanne Lykkegaard Andersen. De vil informere dig om prisen for rejsekonsultation og vacciner.

HUSK AT VACCINATION SKAL PLANLÆGGES I GOD TID, SÅ FORLØBET PASSER TIL AFREJSE!

Generelle rejseråd: http://www.ssi.dk/Vaccination/Vaccination%20af%20rejsende/Generelle%20rejserad.aspx

 

GOD REJSE OG PAS GODT PÅ DIG SELV

 

Kørekortsattest: 450kr.

Frihåndsattest med kort tekst på dansk 250 kr. (f.eks sygemelding til skole/eksamen/retssager/legatansøgninger)

Frihåndsattest med længere tekst, eller tekst på engelsk 350 kr.

Ved ansøgning om medicintilskud opkræves patienten 250 kr.